แบบฟอร์มแจ้งรายชื่อนักกีฬาที่ผ่านการคัดตัวเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา สกอ.ครั้งที่ 37 “มอดินแดงเกมส์”

แบบฟอร์มแจ้งรายชื่อนักกีฬาที่ผ่านการคัดตัว

ซักซ้อมความเข้าใจการขอใช้หอพักฝึกอบรม (รัตนโกสินทร์เพลส) และอาคารปฏิบัติการสันทนาการ

ซักซ้อมความเข้าใจการขอใช้หอพักฝึกอบรม (รัตนโกสินทร์เพลส) และอาคารปฏิบัติการสันทนาการ

💡 หนังสือกองกิจการพิเศษ ที่ ศธ 0582.44/1104 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2561

💡 แบบฟอร์มแจ้งรายชื่อผู้เข้าพัก

 

 

ระเบียบและกติกาการแข่งขัน กีฬา สกอ.ครั้งที่ 37 “มอดินแดงเกมส์”

1.กีฬากรีฑา

2.กีฬาวอลเลย์บอล 

3.กีฬาเซปักตะกร้อ 

4.กีฬาเทนนิส

5.กีฬาเทเบิลเทนนิส 

6.กีฬาแบดมินตัน 

7.กีฬาเปตอง 

8.กีฬาฟุตซอล 

9.กีฬากอล์ฟ 

10.กีฬาหมากกระดาน

ลดราคาห้องพักรัตนโกสินทร์เพลส

รัตนโกสินทร์เพลส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ลดราคาห้องพัก ระหว่างวันที่ 11-17 มีนาคม 2561

จาก 1,200 บ./ห้อง/คืน เหลือ 960 บ./ห้อง/คืน

ตรวจสุขภาพประจำปี 2561