ซักซ้อมความเข้าใจการขอใช้หอพักฝึกอบรม (รัตนโกสินทร์เพลส) และอาคารปฏิบัติการสันทนาการ

ซักซ้อมความเข้าใจการขอใช้หอพักฝึกอบรม (รัตนโกสินทร์เพลส) และอาคารปฏิบัติการสันทนาการ

💡 หนังสือกองกิจการพิเศษ ที่ ศธ 0582.44/1104 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2561

💡 แบบฟอร์มแจ้งรายชื่อผู้เข้าพัก

 

 

ลดราคาห้องพักรัตนโกสินทร์เพลส

รัตนโกสินทร์เพลส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ลดราคาห้องพัก ระหว่างวันที่ 11-17 มีนาคม 2561

จาก 1,200 บ./ห้อง/คืน เหลือ 960 บ./ห้อง/คืน