กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

เอกสารการจัดอบรมและรับฟังคำบรรยาย สิทธิประโยชน์ของสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย                                                              วันพุธที่ 2 พฤษภาคม 2561 เวลา 9.30 – 12.00 น.

การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี พ.ศ.2561

 

การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี พ.ศ.2561

แบบฟอร์มแจ้งรายชื่อนักกีฬาที่ผ่านการคัดตัวเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา สกอ.ครั้งที่ 37 “มอดินแดงเกมส์”

แบบฟอร์มแจ้งรายชื่อนักกีฬาที่ผ่านการคัดตัว

ระเบียบและกติกาการแข่งขัน กีฬา สกอ.ครั้งที่ 37 “มอดินแดงเกมส์”

1.กีฬากรีฑา

2.กีฬาวอลเลย์บอล 

3.กีฬาเซปักตะกร้อ 

4.กีฬาเทนนิส

5.กีฬาเทเบิลเทนนิส 

6.กีฬาแบดมินตัน 

7.กีฬาเปตอง 

8.กีฬาฟุตซอล 

9.กีฬากอล์ฟ 

10.กีฬาหมากกระดาน

ตรวจสุขภาพประจำปี 2561