ห้องพัก

 

การใช้หอพักฝึrmutr_spl_061_picกอบรม (รัตนโกสินทร์เพลส)

 💡 ระเบียบการบริหารอาคารรัตนโกสินทร์เพลส

 💡 ประกาศหลักเกณฑ์การขอใช้หอพักฝึกอบรม (รัตนโกสินทร์เพลส)

 ➡ แบบฟอร์มคำขอใช้หอพักฝึกอบรม (รัตนโกสินทร์เพลส)