ลดราคาห้องพักรัตนโกสินทร์เพลส

รัตนโกสินทร์เพลส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ลดราคาห้องพัก ระหว่างวันที่ 11-17 มีนาคม 2561

จาก 1,200 บ./ห้อง/คืน เหลือ 960 บ./ห้อง/คืน