ติดต่อเรา

>> แผนที่ <<

รัตนโกสินทร์เพลส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ตั้งอยู่เลขที่ 96 หมู่ 3 ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ตำบลศาลายา

อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

โทร 0 2441 6000 ต่อ 2070 – 2071 หรือ 0 81378 8856