rmutr_spl_healt_352018_6

การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี พ.ศ.2561

 

การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี พ.ศ.2561

rmutr_spl_healt_352018_6

ลดราคาพิเศษห้องพักรัตนโกสินทร์เพลส วันที่ 27-29 เมษา 2561

ลดราคาพิเศษห้องพักรัตนโกสินทร์เพลส วันที่ 27-29 เมษา 2561 จาก 1,200 บ. เหลือ 900 บาท/ห้อง/คืน

สำรองห้องพักได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 081 378 8856 คุณยุ่ง

รัตนโกสินทร์เพลส 2

 

 

** ไม่รวมอาหารเช้า

 

rmutr_spl_healt_352018_6

รายงานผลการแข่งขันกีฬา ราชมงคลธัญบุรีเกมส์ ครั้งที่ 35

การแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 35

logo

>> สรุปผลการแข่งขันในแต่ละประเภทกีฬา <<