โครงการบ้าน ธอส.-กบข. เพื่อที่อยู่อาศัยครั้งที่ 13


💡 โครงการบ้าน ธอส.-กบข. เพื่อที่อยู่อาศัยครั้งที่ 13