rmutr_spl_healt_352018_6

โครงการศาลายาคอนโดห้องชุดราคาพิเศษ เฉพาะอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ราคาเริ่มต้นเพียง 1.19 ล้านบาท (จากราคาเต็ม 1.69 ล้านบาท)

20160906-150938010-SalayaCONDO

 💡 รายละเอียด