โครงการส่งเสริมสุขภาพและการแข่งขัน กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ของบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ประจำปี ๒๕๕๙

autumn4

 ➡ ใบสมัครนักกีฬาบุคลากร

 ➡ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์(กีฬาบุคลากร)

 ➡ สีแต่ละพื้นที่

ระเบียบการแข่งขันกีฬาแต่ละประเภท

 ➡ ระเบียบการแข่งขันกีฬาฟุตบอล

 ➡ ระเบียบการแข่งขันกีฬาฟุตซอล

 ➡ ตารางการแข่งขันกีฬาฟุตซอล

 ➡ ระเบียบการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ

 ➡ ระเบียบการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล

 ➡ ระเบียบการแข่งขันกีฬากรีฑา

 ➡ ระเบียบการแข่งขันกีฬาเปตอง

 ➡ ระเบียบการแข่งขันกีฬาเทนนิส

 ➡ ระเบียบการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน

 ➡ ระเบียบการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส

 ➡ ระเบียบการแข่งขันกีฬาหมากกระดาน (หมากฮอส หมากรุก)

ประกาศรับสมัครนักกีฬาบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา สกอ. ครั้งที่ 36

icon sport

>> รายละเอียด <<

>> ดาวน์โหลดใบสมัครนักกีฬาบุคลากร <<

>> ช่วงอายุกีฬาประเภทกรีฑา <<

>> ช่วงอายุกีฬาว่ายน้ำ <<

>> ช่วงอายุกีฬากอล์ฟ <<

รายงานผลการแข่งขันกีฬา ราชมงคลธัญบุรีเกมส์ ครั้งที่ 35

การแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 35

logo

>> สรุปผลการแข่งขันในแต่ละประเภทกีฬา <<