การคัดเลือกข้าราชการดีเด่นและยกย่องผู้ทำคุณประโยชน์


💡 หนังสือกองกิจการพิเศษ ที่ ศธ 0582.44/571 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560
เรื่อง คู่มือการคัดเลือกข้าราชการดีเด่นและยกย่องผู้ทำคุณประโยชน์
💡 ตัวอย่างคู่มือการคัดเลือก

เสนอชื่อบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่น ปขมท. ประจำปี 2560

 

 

 

 

💡 หนังสือที่ ศธ 0582.44/4845 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560
💡 หนังสือสำนักงานประสานงาน ปขมท. (ชุดที่ 19) เรื่อง พิจารณาเสนอชื่อบุคลากร
สายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่น ปขมท. ประจำปี 2560 
 

โครงการศาลายาคอนโดห้องชุดราคาพิเศษ เฉพาะอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ราคาเริ่มต้นเพียง 1.19 ล้านบาท (จากราคาเต็ม 1.69 ล้านบาท)

20160906-150938010-SalayaCONDO

 💡 รายละเอียด

สำนักงานประกันสังคมเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้แก่ผู้ประกันตน

15591597_1169425276467097_8235347470358496072_o

 💡 รายละเอียด

 ➡ สิทธิประโยชน์ค่าส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคให้แก่ผู้ประกันตน

 ➡ สิทธิประโยชน์กรณีทันตกรรม

 ➡ รายชื่อสถานพยาบาล คลินิก ที่ไม่ต้องสำรองจ่ายค่าบริการทางการแพทย์