คัดเลือกรับรางวัลเพชรสยาม/บุคคลดีเด่น


มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมเชิญเสนอชื่อบุคคล
เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกรับรางวัลเพชรสยาม/บุคคลดีเด่น

💡 หนังสือเวียน
💡 คู่มือการคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับรางวัล “เพชรสยาม” ครั้งที่ 23 

“ความดี ตอบแทนคุณแผ่นดิน ประจำปี 2560 BEST PRACTICE AWARDS 2017”

  1. rmutr_spl_Benefits14_pic_BEST PRACTICE AWARDS“ความดี ตอบแทนคุณแผ่นดิน BEST PRACTICE AWARDS 2017”

โดยมูลนิธิเพื่อสังคมไทยได้จัดกิจกรรมเพื่อสังคมภายใต้โครงการ หนึ่งล้านกล้าความดีถวายในหลวง เพื่อเป็นการยกย่องส่งเสริม ให้กำลังใจบุคคลและองค์กร ที่มีส่วนร่วมอุทิศตนเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและประเทศชาติ  

💡 รายละเอียด 

โครงการศาลายาคอนโดห้องชุดราคาพิเศษ เฉพาะอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ราคาเริ่มต้นเพียง 1.19 ล้านบาท (จากราคาเต็ม 1.69 ล้านบาท)

20160906-150938010-SalayaCONDO

 💡 รายละเอียด

สำนักงานประกันสังคมเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้แก่ผู้ประกันตน

15591597_1169425276467097_8235347470358496072_o

 💡 รายละเอียด

 ➡ สิทธิประโยชน์ค่าส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคให้แก่ผู้ประกันตน

 ➡ สิทธิประโยชน์กรณีทันตกรรม

 ➡ รายชื่อสถานพยาบาล คลินิก ที่ไม่ต้องสำรองจ่ายค่าบริการทางการแพทย์

รายงานผลการแข่งขันกีฬา ราชมงคลธัญบุรีเกมส์ ครั้งที่ 35

การแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 35

logo

>> สรุปผลการแข่งขันในแต่ละประเภทกีฬา <<