การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี ๒๕๖๐

p45992181245

 💡 รายละเอียด

 ➡ แบบขอรับการช่วยเหลือทางการเงิน

 ➡ แบบขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ

 ➡ ประกาศมูลนิธิช่วยครูอาวุโส ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่องการขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักงานประกันสังคมเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้แก่ผู้ประกันตน

15591597_1169425276467097_8235347470358496072_o

 💡 รายละเอียด

 ➡ สิทธิประโยชน์ค่าส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคให้แก่ผู้ประกันตน

 ➡ สิทธิประโยชน์กรณีทันตกรรม

 ➡ รายชื่อสถานพยาบาล คลินิก ที่ไม่ต้องสำรองจ่ายค่าบริการทางการแพทย์

ขยายกำหนดเวลาการเสนอรายชื่อผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา เข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน

banner_small_newwebnat_006e

 💡 รายละเอียด

 ➡ ใบสมัคร

การเปลี่ยนสถานพยาบาลประจำปี ๒๕๖๐

90224cce-5337-4f4b-9499-be6dcdb8fafc

>>รายละเอียด<<

 ➡ รายชื่อสถานพยาบาลประจำปี ๒๕๖๐

 ➡ แบบฟอร์มการเปลี่ยนสถานพยาบาลประจำปี

 ➡ ตัวอย่างการเขียนเปลี่ยนสถานพยาบาล

ประกาศรับสมัครนักกีฬาบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา สกอ. ครั้งที่ 36

icon sport

>> รายละเอียด <<

>> ดาวน์โหลดใบสมัครนักกีฬาบุคลากร <<

>> ช่วงอายุกีฬาประเภทกรีฑา <<

>> ช่วงอายุกีฬาว่ายน้ำ <<

>> ช่วงอายุกีฬากอล์ฟ <<